Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Springkastelen & Attracties Algemene Voorwaarden


HOE & WAAR PLAATS IK EEN ATTRACTIE/SPRINGKASTEEL

Een springkasteel moet altijd op een vlakke ondergrond geplaatst worden, plaats het bij voorkeur op een

zachte ondergrond zoals gras. Het kasteel mag in geen enkel geval geplaatst worden op steenslag,

op oneffen terrein of plaatsen waar puntige voorwerpen voorkomen.

Houdt rekening met een ruimte van minstens 1,5 meter achter het kasteel voor de plaatsing van de motor.

Bij stevige wind moet het kasteel in de grond verankerd worden.

Plaats de opening van het kasteel steeds zo dat u altijd toezicht kan houden.


VOORZIENINGEN BIJ HET HUREN

 • De motor van het springkasteel moet aangesloten worden op stroom met 16 A en 220 V.
 • Bij gebruik van een verlengsnoer moet dit voldoen aan deze specificaties.
 • Rol een verlengsnoer op een haspel steeds volledig af om oververhitting te voorkomen.
 • De doorgang naar de plaats waar het kasteel moet staan moet voldoende breed zijn.
 • Geen trappen of andere obstakels.
 • Een opgevouwen springkasteel is een aredelijk groot, zwaar en moeilijk handelbaar pak. Als er toch trappen zijn, moet er gezorgd worden voor extra hulp, zoniet kan de verhuurder de huur nog schorsen.
 • Indien er meerdere stuks gehuurd worden moet er spreiding mogelijk zijn op het electriciteitsnetwerk om uitvallen van de stroom te vermijden.


GEBRUIKSAANWIJZINGEN

 1. Kasteel volledig openvouwen
 2. Blazer op de slurf van het springkasteel plaatsen
 3. Vastmaken en goed aanspannen d.m.v. de spanband
 4. Pas daarna de stekker in het stopcontact stoppen
 5. Springkasteel vastmaken met de bijgeleverde piketjes
 6. Afdekken van electriciteitsaansluiting mag en is zelfs aangeraden bij regenweer. De motor mag evenwel nooit afgedekt worden.
 7. Om de lucht sneller af te laten kunt je de aanwezige ritsen openen en de tubeloskoppelen van de motor.
 8. Kasteel nooit aflaten als er nog personen in de attractie/springkasteel aanwezig zijn.


BETALINGSMOGELIJKHEDEN

Deze dient steeds bij levering betaald te worden of via  rekeningnummer betaald te worden alvorens de structuren afgeleverd worden. Vraag de nodige gegevens via bradleys.feestverhuur.com.


ANNULATIE MOGELIJK

Bij annulatie dient er 50% van de totale huurprijs betaald te worden als schadevergoeding voor de

verbroken huurovereenkomst. Bij slecht weer is de annulatie volledig gratis, dan bent u verplicht om de annulatie te melden de dag zelf van verhuur alvorens de chauffeurs starten met leveren (voor 8.00u.)


VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Springkastelen zijn perfect veilig zolang u een aantal regels in acht houdt:


 1. Zorg steeds voor toezicht door minstens 1 volwassene.
 2. Laat nooit meer kinderen toe op het kasteel dan voorgeschreven.
 3. Laat geen kinderen toe die ouder zijn dan de toegelaten maximum leeftijd.
 4. De kinderen moet altijd hun schoenen uitdoen.
 5. Het is niet toegelaten aan de muren van het kasteel te hangen om schade aan het kasteel te vermijden.
 6. Laat geen extra speelgoed, scherpe voorwerpen, snoep of drank toe op het kasteel.
 7. Springkastelen zijn gemaakt voor kinderen, niet voor volwassenen.
 8. Rond het springkasteel moet minstens 1m. tussenruimte voorzien zijn
 9. Het regenzeil geeft geen garantie dat het springkasteel volledig droog zal blijven


VERZEKERING

De huurder is aansprakelijk voor gebeurtelijke ongevallen.


BIJ SLECHT WEER

Bij een korte bui laat u het springkasteel gewoon opgeblazen in de regen staan.

Bij een langere regenperiode laat u het kasteel best af en legt u het op een droge plaats. Nadien blaast u het gewoon droog.

Laat een springkasteel nooit in afgelaten toestand in de regen liggen, maar plooi de muren en torens naar binnen en het springkasteel vouw je dubbel zodat er niet te veel water kan inlopen.

Bij stormwind of onweer het springkasteel ontruimen en onmiddellijk uitschakelen


BELANGRIJK

Indien het springkasteel grondig gereinigd dient te worden door overtreding van de regels, dan worden de kosten doorgerekend aan de huurder!